Επικοινωνία

777

Ἡ προσέγγισι στὸν οἰκισμὸ τοῦ Κάστρου γίνεται πεζῆ, διότι πρόκειται γιὰ παραδοσιακὸ καὶ διατηρητέο χῶρο μὲ ἀποκλειστικῶς ἥπιες χρήσεις, ἐλεγχόμενο ἀπὸ τὴν ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία.

Παρακαλοῦμε νὰ σταθμεύσετε τὸ αὐτοκίνητό σας νόμιμα στὸ χωριὸ Πλάκα, εἴτε στοὺς δημοτικοὺς χώρους, εἴτε στὸν ἰδιωτικὸ χῶρο σταθμεύσεως, (τηλ 22870 22241),. Τὰ δίκυκλα μποροῦν νὰ πλησιάσουν 60μ πιὸ κοντά.

Σεβόμαστε τὸ χῶρο καὶ τοὺς ὑπολοίπους κατοίκους, φροντίζοντας νὰ ἀποφεύγουμε τὴν ὄχλησι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πατῆστε play γιὰ νὰ δῆτε βίντεο μὲ τὴν πρόσβασι στὸ συγκρότημα ΚΑΣΤΡΟ ΜΗΛΟΣ.

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 

English Document : https://www.dropbox.com/s/8kk27nac5yluviy/1.pdf?dl=0

French Document : https://www.dropbox.com/s/gsrtkjujxs88gr1/2.pdf?dl=0

Αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας : 11 44 Κ 12 3κ 04611 0 0